Họ hy sinh mọi thứ để đem lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bây giờ đến phiên chúng ta.

MedCare Partners đã tạo lập một phương thức phù hợp với văn hóa để đem lại cách chăm sóc sức khỏe cho cao niên hữu hiệu hơn, cho các thành viên Việt Nam và Á Châu của chúng ta.

Chăm sóc cho từng người

như thành viên
người nhà.

MedCare Partners biến đổi cách chăm sóc y tế đặt trên nền tảng cộng đồng để bảo đảm các thành viên Medicare Á Châu nhận được sự chăm sóc với phẩm chất cao nhất, đặc biệt phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa mỗi khi có thể.

A family being a family.

Tìm được mái ấm

bên ngoài
quê hương.

“Câu chuyện người Mỹ” không thuộc hẳn về một văn hóa hay sắc tộc nào. Nó thuộc về những người đủ can trường để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình họ. Và câu chuyện ấy chuyên chở qua những người đủ cởi mở để nhìn nhận rằng những người khác cũng mong muốn điều ấy.

Hãy tìm hiểu về chúng tôi
A family being a family.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với nhu cầu cung cấp cho

những người Việt Nam và cộng
đồng Á Châu ít được chăm sóc

và tiếp tục khi chúng tôi tái tạo một tương lai của việc chăm sóc sức khỏe phù hợp với tính cách văn hóa qua một hệ thống phân phối y tế hợp nhất, hiểu rõ những nhu cầu chuyên biệt của cư dân và cung ứng những dịch vụ họ xứng đáng được hưởng - trong khi giúp họ thấy thoải mái như ở nhà

Tăng cường phối hợp

Triết lý phương Đông &
Y học phương Tây

Icon of a pill.

Những Thứ Thuốc Bán Tự Do Tại Quầy

Bao gồm các dược thảo bổ sung và những sản phẩm bán trên quầy phù hợp với văn hóa mà bạn đã quen sử dụng và có giá trị đối với bạn.

Icon of a handshake.

Những Nhà Cung Cấp Phù Hợp Với Văn Hóa

Một mạng lướt bao quát gồm những nhà cung cấp nói cùng ngôn ngữ với bạn, hiểu rõ nhu cầu của bạn và giúp điều hợp tất cả sự chăm sóc sức khỏe của bạn - từ bệnh viện và nhà dưỡng lão cho đến chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Icon of a house.

Các Dịch Vụ Tại Gia

Các dịch vụ y tế chuyên môn nhiều bộ phận, nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả quang tuyến X.

Icon of a doctor.

Y Tế Về Hành Vi

Một mạng lưới vững mạnh với các bác sĩ chuyên khoa tâm thần và các chuyên viên tâm lý từ cộng đồng của bạn, những người hiểu rõ khúc mắc văn hóa của các hành vi.

Icon of a medical vehicle.

Việc Chuyên Chở

Các dịch vụ chuyện chở tận nhà an toàn và tiện lợi từ nhà đến nơi hẹn bác sĩ với các tài xế nói được ngôn ngữ của bạn.

Icon of a network of nodes.

Mạng Lưới Rộng Lớn

Mạng lưới rộng lớn và phát triển với hơn 6,000 nhà cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm cả những nhà cung cấp vô cùng uy tín trong cộng đồng của bạn

Sứ Mạng Của Chúng Tôi

Mục tiêu cơ bản của chúng tôi là tạo lập một hệ thống chăm sóc y tế phù hợp với văn hóa và đặt trên cơ sở cộng đồng nhằm cải thiện những trải nghiệm y tế của cư dân người Việt Nam và Á Châu. Chúng tôi hướng đến việc đối xử với mọi thành viên như người nhà, bảo đảm mọi thành viên nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể có được - gần nơi ở, bằng ngôn ngữ của họ, luôn ghi khắc trong tâm những nhu cầu đặc biệt của họ.

Giá Trị
Của Chúng Tôi

Sự Chăm Sóc Chuyên Biệt,
và Phẩm Chất

Chúng tôi hiểu những nhu cầu văn hóa của các cộng đồng Việt Nam và Á Châu và sẽ bảo đảm thành viên nhận được những chương trình chuyên biệt kết hợp triết lý qua bao nhiêu thế kỷ của Đông Y với những thực hành đầy sáng kiến của Tây Y.

Sự Chăm Sóc Tiến Hóa

Chúng tôi liên tục có thêm những nhà cung cấp và cơ sở dịch vụ để phục vụ những cộng đồng Việt Nam và Á Châu với sự chăm sóc toàn diện và phù hợp về văn hóa.

Hướng Về Cộng Đồng

Chúng tôi quan tâm đến các thành viên và muốn họ cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nhờ những dữ kiện, kinh nghiệm đã được định hướng, cùng với sự tham gia đông đảo của các cộng đồng Việt Nam và Á Châu, chúng tôi biết cách trợ giúp các thành viên để tiếp cận sự chăm sóc cần thiết cho họ qua phong cách mà họ muốn.

Mạng lưới
Của chúng tôi

MedCare Partners Health Plan đã phối hợp với nhiều Hiệp Hội Bác Sĩ Độc Lập (IPAs) và luôn quan tâm đến ý niệm nhân khẩu cơ bản. MedCare Partners Health Plan cũng phối hợp trực tiếp với những nhà cung cấp dịch vụ tạo khả năng cung cấp sự chăm sóc trực tiếp đến bệnh nhân trong một mạng lưới rộng rãi hơn, và bằng phương thức nhanh chóng với giá cả phù hợp.

A family being a family.

Các Cộng Sự Của Chúng Tôi

Để cung cấp sự bảo dưỡng tối hảo cho các vị cao niên Việt Nam và Á Châu, chúng tôi phối hợp với những chương trình y tế nhằm cải thiện những lợi ích được mang lại, đồng thời giúp chúng phù hợp hơn với văn hóa và dễ sử dụng hơn.

Brand New Day
Bright Health
Neue Health
Imperial Health Plan

Hãy trở thành một thành viên của

gia đình MedCare Partners.

Liên Lạc

Tiếng Việt | Tiếng Anh

833-569-2538